Anh Trai Là Thầy Giáo

Anh Trai Là Thầy Giáo Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:1540
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Cuộc sống của tôi như từ thiên đường mà rơi thẳng xuống địa ngục.

Chính vì lão anh trai đáng kính của tôi.

Đùng một cái từ ở bên kia nửa đại dương. Không nói không rằng lại chạy về đây làm thầy giáo của lớp tôi? Cuộc sống khó khăn của tôi bắt đầu từ đó

Nào, ngồi im lặng, ngay ngắn! Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Anh Trai Là Thầy Giáo (0)