Angel Lover

Fri, 06 Jul 2018 13:18:19 +0700

Angel Lover

Angel Lover Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:0
Truyện Angel Lover của tác giả Meteor thuộc thể loại đam mỹ. Em luôn là người anh yêu nhất. Luôn là như thế. 

Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu? Một năm? Hai năm? Là năm năm… 

Năm năm là khoảng thời gian dài phải không em? Có lẽ…