Ân Sư Thừa Hoan

Ân Sư Thừa Hoan Được 6.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Niên hạ, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, có H, HE.
Edit: MOE
Tình trạng: Hoàn 18c + 1 phiên ngoại

Một mối tình giữa thầy và trò cũ của mình đúng phương châm tôn sư trọng đạo, ân sư ai thao.

Phúc hắc (cựu học sinh hiện tại lão sư) công X ôn nhu lão sư (dụ thụ) thụ.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ân Sư Thừa Hoan (0)