Ăn Hàng Nam Thần

Fri, 12 Oct 2018 09:01:21 +0700

Ăn Hàng Nam Thần

Ăn Hàng Nam Thần Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0

Lục Hãn Hải:...(nhưng ta thích ăn)

Địch Đao: Ta vì ngươi mà chuẩn bị mốt chén hương cam mousse.

Lục Hãn Hải: Cảm ơn!

(Hệ thống: nhiệm vụ ăn mỹ nam đã mở)

(Hệ thống: độ hảo cảm của nam thần đối với ngươi đã tăng lên 5)

Địch Dao:...

Nàng thật sự muốn biết sự tình gì không được?
CÁC CHƯƠNG MỚI NHẤT