Truyện Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

FULL

Truyện Chân Tiên

FULL

Truyện Cực Phẩm Gia Đinh

FULL

Truyện Bộ Bộ Sinh Liên

FULL

Truyện Tiểu Thần

Chương 47

Truyện Phái Tiêu Dao

Chương 91

Truyện Cổ Thi Diễm Hậu

FULL

Truyện Cửu Cung Đồ

Chương 10

Truyện Đại Lục Thất Lạc

FULL

Truyện Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí

FULL

Truyện Quán Trọ Xuyên Không

Chương 1

Truyện Nước Lạc Việt Ở Thế Giới Mới

Chương 41

Truyện Sủng Mị

FULL

Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

FULL

Truyện Sát Quỷ Đạo

Chương 14

Truyện Già Thiên

FULL

Truyện 7788 Em Yêu Anh

FULL

Truyện Tiên Lộ Xuân Thu

Chương 10

Truyện Trò Chơi Sinh Tử

Chương 20

Truyện Vô Thượng Long Ấn

Chương 149

Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

FULL

Truyện Biên Hoang Truyền Thuyết

FULL

Truyện Đan Vũ Càn Khôn

FULL

Truyện Duy Ngã Độc Tôn

FULL