Trang 4 - Tất cả

Truyện Lộng Gió

Lộng Gió

Chương 41

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 806

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]
Truyện Tâm Đầu Hảo

Tâm Đầu Hảo

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 29

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Thay Đổi: Try To Forget...

Thay Đổi: Try To Forget...

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Không Chê Nhiều Lão Công

Không Chê Nhiều Lão Công

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tart Hoa Hồng

Tart Hoa Hồng

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Khế Ước Hào Môn

Khế Ước Hào Môn

Chương 440

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 49

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Cam

Trà Cam

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mưu Đồ Đã Lâu

Mưu Đồ Đã Lâu

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Chương 95

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lòng Tham

Lòng Tham

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình