Trang 4 - Tất cả

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 220

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Dạ Yến

Dạ Yến

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 382

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 45

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 340

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 588

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Chương 89

Thể loại: Teen

Truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 61

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ông Tôi 22 Tuổi

Ông Tôi 22 Tuổi

Chương 12

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tung Hoành Cổ Đại

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 240

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Long Thành

Long Thành

Chương 324

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 350

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Về Sau Bớt Ăn Cá

Về Sau Bớt Ăn Cá

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng