Truyện Đế Chế Đại Việt

Chương 183

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 11

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 287

Truyện [Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 25

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 160

Truyện Trêu Chọc Ác Ma

Chương 47

Truyện Đạo Chu

Chương 201

Truyện Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Chương 82

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 169

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 732

Truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 29

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 69

Truyện Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 368

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 283

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 255

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 770

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 704

Truyện Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 104

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 158

Truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 192

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 316

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 40

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Chương 21

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 24