Trang 4 - Tất cả

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 56

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng
Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 440

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!
Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 303

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 47

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Truyện Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 86

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tiểu Thanh Mai

Tiểu Thanh Mai

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 195

Thể loại: Teen

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 259

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Chương 232

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Chương 67

Thể loại: Xuyên Không