Truyện Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 37

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 197

Truyện Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 171

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 539

Truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 23

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 316

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 287

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 585

Truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 67

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 192

Truyện Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 70

Truyện Tiên Môn

Chương 526

Truyện Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 125

Truyện Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Chương 58

Truyện Pokemon Du Ký

Chương 206

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 81

Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 65

Truyện Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 56

Truyện Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 458

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 173

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 162

Truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 94

Truyện Hoa Anh Túc

Chương 6

Truyện Hợp Hoan Đại Ma

Chương 27