Trang 2 - Tất cả Mới

Truyện Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Chương 7

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 44

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Chương 20

Thể loại: Teen

Truyện Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 283

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Thịt Thỏ Con

Làm Thịt Thỏ Con

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 351

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Chương 527

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 327

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 308

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hai Người Chồng

Hai Người Chồng

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tình Nhân Của Tổng Tài

Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 529

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Khế Ước Hào Môn

Khế Ước Hào Môn

Chương 314

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 571

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh