Trang 2 - Tất cả Mới

Truyện [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 220

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Tiên Môn

Tiên Môn

Chương 715

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 284

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 360

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 44

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 205

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 214

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hào Quang Mặt Trời

Hào Quang Mặt Trời

Chương 446

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 534

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 120

Thể loại: Teen

Truyện Vạn Giới Pháp Thần

Vạn Giới Pháp Thần

Chương 521

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 721

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 300

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Ngày Trôi Về Phía Cũ

Ngày Trôi Về Phía Cũ

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Thiên Đế

Vô Thiên Đế

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 297

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh