Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai Được 7.43/10 từ 7 phiếu bầu.
Đọc truyện
Thể loại: Sắc, Hiện đại, trùng sinh

Giới Thiệu:

Có người lầm tưởng bản thân là dao thớt, mặc sức làm thịt cá.

Thật ra họ mới là người phải bị làm thịt.

Nghĩ mình là gà nhưng thật ra chỉ là thóc

Trên đời này ai là gà, ai là thóc... còn quá sớm để khoe khoang...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai (0)