100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ Review Rating: 6.08 out of 10 based on 12 reviews.
Đọc truyện
Đêm tân hôn, chồng cô lại nói với cô rằng anh không được...

Thẩm Dĩnh vẫn không hề nghi ngờ gì anh, thầm lặng chiếu cố tự tôn của anh. Dù cho mẹ chồng vô số lần công kích cô là đứa"không thể mang thai", cô đều yên lặng thừa nhận.

Ba năm sau, chồng cô và bạn thân lại ở trên giường với nhau.

"Dĩnh, tôi không làm được cái đó, có điều chỉ không được với...cô thôi."

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện 100 Cách Cưng Vợ (0)