Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Tue, 06 Dec 2016 11:25:22 +0700

Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ Review Rating: 9.40 out of 10 based on 5 reviews. 0
Truyện Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ của tác giả Đơn Độc là một câu truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình xuyên không, nữ phụ.

Truyện kể về Tần Di sau một hồi đọc một tiểu thuyết không kiềm chế được mà phỉ báng tác giả , kết cục sáng hôm sau chính nàng xuyên qua , lại còn xuyên vào đại boss nữ phụ trong tiểu thuyết : Độc ác , xấu tính , kiêu ngạo ,... được mỗi sắc đẹp mê hoặc lòng người .