Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Thu, 02 Mar 2017 10:40:01 +0700

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Xuyên Qua Làm Nông Phụ của tác giả Uyển Tiểu Uyển là một tập truyện chủng điền văn, xuyên không, ngôn tình. Một y tá nhỏ thời hiện đại xuyên qua làm nông phụ. Đây là chủng điền văn! Từng bước tiến lên thường thường bậc trung.

Xuyên qua không sao cả! Ta cũng đi theo trào lưu! Nhưng mà xuyên qua thành một nha đầu nông thôn thì có chuyện để nói rồi! Cho dù ném ta tới Triều Thanh làm hầu rượu! Bà cô ta cũng nhịn! Vì sao! Vì sao! Vì sao!

Xuyên thành nha đầu nông thôn thì cũng thôi! Vì sao lại là nha đầu chờ gả đi? Trở thành nha đầu chờ gả thì thôi! Vì sao không gả cho kẻ có tiền! Không gả cho kẻ có tiền thì thôi, ta cũng chấp nhận! Vì sao lại cho ta một mẹ chồng hung dữ!