Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Thu, 09 Aug 2018 10:16:59 +0700

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt của tác giả Vũ Nhiễm Nhiễm thuộc thể loại ngôn tình. Nữ chính là Ngôn Hoài, nàng chấp nhận sống bình lặng nửa đời người trong phòng thí nghiệm cũng vì một lòng với tổ chức.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu, cũng là hoàn thành di ngôn của mẹ, nàng mới yên tâm ra đi, không muốn sống nơi gió tanh mưa máu này nữa.