Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Mon, 20 Feb 2017 14:36:38 +0700

Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi Review Rating: 6.06 out of 10 based on 9 reviews. 0
Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi của tác giả Thachduy34004 là một câu truyện teen cổ đại xuyên không, cổ trang, sủng, HE.

Nàng:Lâm Tuyết Vy xuyên qua trở thành Hàn Thiên Vy-con gái duy nhất của tướng quân đương triều lại là một cái hoa si tiểu thư tiếng xấu vang xa Hắn. Lãnh Thiên Kỳ- chiến thần vương gia lãnh khốc vô tình không ham mê tửu sắc dưới một người trên vạn người. Từ khi gặp nàng liền bị nàng hấp dẫn.