Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Tue, 03 Jan 2017 22:13:07 +0700

Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Biên tập: MissTony
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Truyện Vọng Giang Nam của tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông là một câu truyện ngôn tình đam mỹ Cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược, HE.

Một bước sai, từng bước sai, sai lại sai, sai càng thêm sai. Ải bắc sông nam, hoa rơi tan tác, ân oán tình cừu, mưa gió thiên nhai. Để rồi phí hoài năm tháng, lỡ dở trọn đời…