Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Fri, 14 Jul 2017 11:09:42 +0700

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji của tác giả Genji170896 là một truyện đô thị, võng du, huyền huyễn, xuyên không.

Hắn -- Một thanh niên có ước mơ được đi đến tận cùng cuộc đời như một game thủ chuyên nghiệp
Hắn -- Một kiến bổ hàng vạn thương tổn, một kiếm hóa vạn kiếm chém tan nát pháp thuật
Hắn -- Một kiếm phản kích hàng loạt đạn xạ, một tiêu ném đi chỉ biết tử vong.
Hắn -- Một kiếm hóa Lục Long, chém xuyên thiên động địa.
Hắn --...