Võ Đạo Ngàn Năm

Wed, 11 Oct 2017 19:08:31 +0700

Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Võ Đạo thức tỉnh, tranh bá Tinh Hà!

Không sợ người có cố gắng, chỉ sợ không nhìn thấy hi vọng!

Thiếu niên Mạnh Bạch xuyên không đến 1000 năm sau, được một hệ thống võ lâm Chí Tôn không trọn vẹn, chỉ còn một công năng cưỡng ép +1, có thể nói là đồ bỏ đi. Tuy nhiên, ý chí của Mạnh Bạch cũng không mất đi, vẫn kiên định, nỗ lực hăng hái, từng bước một bước lên đỉnh cao nhất.

“Chỉ cần đi về phía trước, cho dù là đi chậm, cuối cùng vẫn có thể đến đích!”