Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Wed, 29 Nov 2017 12:47:24 +0700

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu Review Rating: 8.25 out of 10 based on 2 reviews. 0
Sau khi tỉnh dậy thì Cố Khanh phát hiện được bên mình có hệ thống bao quanh, do đó kể từ bây giờ cậu bước lên con đường cứu vớt thế giới không trở về.... ( cũng không hằn thế) 

Hệ thống: Nhiệm vụ của anh là làm nam chính yêu anh, nữ chính yêu anh, nam phụ yêu anh, nữ phụ yêu anh, tất cả mọi người đều yêu anh! 

Tiểu công: Mày cút!!!