Vì Sao Không Phải Là Anh?

Fri, 12 Oct 2018 18:38:25 +0700

Vì Sao Không Phải Là Anh?

Vì Sao Không Phải Là Anh? Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
"Thật sự đã rất nhiều lần anh đã tự hỏi rằng liệu anh yêu em nhiều đến như vậy, nhưng tại sao đến cuối cùng vì sao không phải là anh? Hoá ra anh cũng hiểu, đâu phải chỉ yêu em là đủ."

"Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, lý do chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm..."