Truyện Vô Diệm Vương Phi

FULL

Truyện Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

FULL

Truyện Đặc Công Hoàng Phi

FULL

Truyện Trời Sinh Lạnh Bạc

FULL

Truyện Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

FULL

Truyện Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

FULL

Truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

FULL

Truyện Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

FULL

Truyện Ma Thổi Đèn

FULL

Truyện Nhàn Thê Tà Phu

FULL

Truyện Tà Ngự Thiên Kiều

Drop

Truyện Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

FULL

Truyện Bảo Mẫu Cổ Đại

Drop

Truyện Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

FULL

Truyện Thú Sủng

FULL

Truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

FULL

Truyện Đường Chuyên

FULL

Truyện Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là

FULL

Truyện Định Mệnh...

FULL

Truyện Tà Y

FULL

Truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Drop

Truyện Hành Trình Huyền Thoại

FULL

Truyện Giờ Lành Trộm Yêu

FULL

Truyện Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

FULL