Truyện Thịnh Thế Yêu Sủng

FULL

Truyện Chính Phi Của Độc Vương

FULL

Truyện Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

FULL

Truyện Phò Mã Gian Manh

FULL

Truyện Nuôi Dưỡng Bạo Vương

FULL

Truyện Bậc Thầy Phản Diện

Drop

Truyện Ma Phu Giữa Đường

FULL

Truyện Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử

FULL

Truyện Mị Công Tử

FULL

Truyện Chủ Tử Xấu Xa

FULL

Truyện Thiên Tướng Tận Trung

Drop

Truyện Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

FULL

Truyện Khất Phu

Drop

Truyện Giang Nam Nhu Nương Tử

Drop

Truyện Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Drop

Truyện Xà Vương Tuyển Hậu

FULL

Truyện Ngạo Quân Sủng Khuynh Thiên Hạ

Drop

Truyện Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy

FULL

Truyện Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Drop

Truyện Thiên Hạ

Drop

Truyện Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

FULL

Truyện Thời Đại Hào Hùng

Drop

Truyện Công Chúa Bạch Tuyết

FULL

Truyện Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa

Drop