Truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Drop

Truyện Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

FULL

Truyện Loạn Thế Khuynh Ca

FULL

Truyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

FULL

Truyện Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

FULL

Truyện Giấc Mộng Thiên Thu

Drop

Truyện Thất Phu Nhân

FULL

Truyện Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

FULL

Truyện Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Drop

Truyện Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

FULL

Truyện Trụy Nguyệt - Nguyệt Chi Tam Khúc

FULL

Truyện Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

FULL

Truyện Lãnh Cung Hoàng Hậu

FULL

Truyện Làm Quả Phụ Thật Khó

FULL

Truyện Cánh Cổng

FULL

Truyện Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

FULL

Truyện Thái Tử Phi Rắc Rối

FULL

Truyện Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

FULL

Truyện Thệ Bất Vi Phi - Thề Không Làm Phi

FULL

Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

FULL

Truyện Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

FULL

Truyện Trốn Thê Của Thất Vương

FULL

Truyện Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

FULL

Truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

Drop