Truyện Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ

Drop

Truyện Trọng Sinh Nhược Thủy

FULL

Truyện Đổi Hồn

FULL

Truyện Ngọc Tỏa Dao Đài

FULL

Truyện Vương Gia Bản Phi Muốn Độc Sủng

Drop

Truyện Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Drop

Truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

FULL

Truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Drop

Truyện Yêu Vương Quỷ Phi

Drop

Truyện Tương Tư

FULL

Truyện Gian Phu Của Kiều Thê

FULL

Truyện Trêu Chọc Tướng Quân

FULL

Truyện Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Drop

Truyện Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

FULL

Truyện Dạ Thiên Tử

Drop

Truyện Nạp Thiếp Ký 2

FULL

Truyện Nạp Thiếp Ký 1

FULL

Truyện Ta Là Chính Thê Của Chàng

FULL

Truyện Nghề Làm Phi

FULL

Truyện Vợ Trước Của Kim Chủ

FULL

Truyện Sắc Đẹp Trêu Ngươi

FULL

Truyện Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

FULL

Truyện Tà Nữ Và Yêu Vương

FULL

Truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân

FULL