Truyện Nhàn Thê Tà Phu

FULL

Truyện Tà Ngự Thiên Kiều

Drop

Truyện Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

FULL

Truyện Bảo Mẫu Cổ Đại

Drop

Truyện Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

FULL

Truyện Thú Sủng

FULL

Truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

FULL

Truyện Đường Chuyên

FULL

Truyện Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là

FULL

Truyện Định Mệnh...

FULL

Truyện Tà Y

FULL

Truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Drop

Truyện Hành Trình Huyền Thoại

FULL

Truyện Giờ Lành Trộm Yêu

FULL

Truyện Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

FULL

Truyện Nữ Quan Lan Châu

FULL

Truyện Xà Phược

FULL

Truyện Xuân Thụ Mộ Vân

FULL

Truyện Người Chồng Bị Vứt Bỏ

FULL

Truyện Sát Thủ Khí Phi

Drop

Truyện Đan Nữ

FULL

Truyện Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

FULL

Truyện Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia

Drop

Truyện Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

FULL