Truyện Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 91

Truyện Dị Giới Ký

Chương 61

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Chương 8

Truyện Thần Nobita

Chương 148

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 26

Truyện Hoắc Du

Chương 43

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 15

Truyện Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Chương 109

Truyện Thiên Hậu Toàn Năng

Chương 33

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 36

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 122

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Chương 7

Truyện Hắc Ám Thần Đế

Chương 30

Truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 212

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 35

Truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 12

Truyện Nữ Hoàng Tuyển Phu

Chương 126

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 14

Truyện Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 200

Truyện Đích Nữ Vô Song

Chương 239

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 156

Truyện Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 21

Truyện Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ (Song Thế Sủng Phi)

Chương 33

Truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 25