Truyện Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 88

Truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 75

Truyện Ma Vương Độc Phi

Chương 26

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã

Chương 16

Truyện Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 21

Truyện Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Chương 49

Truyện Thứ Nữ Công Lược

Chương 738

Truyện Hoa Đầu Xuân Ấm

Chương 30

Truyện Vương Gia Này, Ta Muốn

Q. 1 - Chương 0

Truyện Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 29

Truyện Đích Nữ Vô Song

Chương 184

Truyện I Know You Don't Know

Chương 18

Truyện Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 112

Truyện Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Chương 37

Truyện Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Chương 7

Truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 20

Truyện Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 19

Truyện Ugly, You Are Mine

Chương 15

Truyện Vương Phi, Người Có Thể Làm Vợ Hạ Thần Không??

Chương 6

Truyện Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 14

Truyện Hoàng Hậu Tinh Quái, Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!

Chương 25

Truyện Cuộc Phiêu Lưu Của Nhóm Nhạc Mới Nổi

Chương 8

Truyện Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Chương 74

Truyện Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder

Chương 57