Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 50

Truyện Vương Phi Của Ta Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 53

Truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 92

Truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

Chương 40

Truyện Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

FULL

Truyện Đích Nữ Vương Phi

FULL

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 198

Truyện Nữ Hoàng Tuyển Phu

Chương 48

Truyện Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều

Chương 37

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 67

Truyện Đặc Công Tà Phi

FULL

Truyện Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 28

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 15

Truyện Nhật Lệ

Chương 16

Truyện Đích Nữ Vô Song

Chương 213

Truyện Giang Sơn Tươi Đẹp

FULL

Truyện Trời Sinh Một Đôi

Chương 470

Truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q. 5 - Chương 343

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 42

Truyện Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 49

Truyện Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

FULL

Truyện Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 98

Truyện Thê Chủ Khó Chìu

Chương 1

Truyện Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 45