Truyện Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Chương 13

Truyện Đích Nữ Vô Song

Chương 147

Truyện Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 12

Truyện Tình Yêu Xuyên Không

Chương 77

Truyện Bá Tước

Chương 68

Truyện Sủng Phi Thượng Vị Ký

Chương 30

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 49

Truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 85

Truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 75

Truyện Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 46

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 114

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 114

Truyện Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Quyển 4 - Chương 23

Truyện Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 112

Truyện Trung Cung Có Hỉ

Chương 30

Truyện Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 41

Truyện Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 50

Truyện Con Đường Sủng Thê

Chương 126

Truyện Kế Thê

Chương 45

Truyện Hành Trình Cướp Đậu Hủ Của Tiểu La Lỵ

Chương 27

Truyện [Mị Hoặc Nam Nhân Hệ Liệt] Bộ 2 Độc Sủng Nam Hậu

FULL

Truyện [Thiên Long Bát Bộ Đồng Nhân] – Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

FULL

Truyện Phượng Vu Cửu Thiên - Quyển 2 - Thái Tử Xuất Sử

FULL

Truyện Phượng Vu Cửu Thiên - Quyển 1 - Hồn Lạc Tây Lôi

FULL