Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 219

Truyện Yêu Thê

Chương 68

Truyện Hỉ Doanh Môn

Chương 98

Truyện Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 157

Truyện Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 131

Truyện Băng Trong Sương

Chương 3

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 54

Truyện Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương

Chương 64

Truyện Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Chương 8

Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

FULL

Truyện A Tử Ở Bạch Đà Sơn

Chương 20

Truyện Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 30

Truyện Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 182

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 65

Truyện Thứ Nữ Tướng Phủ

Chương 4

Truyện Xuân Quang Vô Hạn

Chương 16

Truyện Cùng Anh Làm Ấm Giường

Chương 3

Truyện Hư Vô Ảnh

Chương 7

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 33

Truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 55

Truyện Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 101

Truyện Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 81

Truyện Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 46

Truyện Hoàng Thượng! Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn!!

Chương 13