Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 24

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 87

Truyện Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 38

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 252

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 66

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 293

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 271

Truyện Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 132

Truyện Nhật Lệ

Chương 58

Truyện Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 38

Truyện Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 31

Truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 153

Truyện Điền Duyên

Chương 339

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 151

Truyện Điền Viên Y Nữ

Chương 20

Truyện Đích Nữ Tàn Phi

Chương 72

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 96

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 80

Truyện Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 42

Truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 178

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 30

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 47

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 70

Truyện Tu Chân Chi Giới

Chương 78