Truyện Nhật Lệ

Chương 11

Truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Q. 3 - Chương 64

Truyện Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 74

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 11

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 24

Truyện Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 75

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 61

Truyện Triệu Thị Quý Nữ

Chương 132

Truyện Bần Cùng Quý Công Chúa

FULL

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 24

Truyện Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 45

Truyện Tướng Quân Lấy Chồng- Nhiễm Lương Tam Quần

Chương 27

Truyện Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 34

Truyện Đích Nữ Vương Phi

Chương 192

Truyện Chàng Trai Vượt Thời Gian

FULL

Truyện Yêu Thê

Chương 69

Truyện Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 9

Truyện Qủy Vương Độc Sủng Sát Phi

Chương 96

Truyện Sát Thủ Vương Phi

Chương 59

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 68

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 32

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 60

Truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 73

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 23