Truyện Hảo Tưởng Lộng Tử Nam Chủ A

FULL

Truyện Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

FULL

Truyện Lung Văn Song Bức Ngọc

FULL

Truyện Hoàng Hậu Bá Đạo,Ta Bắt Ngươi Về Đây

Chương 25

Truyện Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 373

Truyện Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Chương 81

Truyện Xà Yêu

Chương 26

Truyện Yêu Thê

Chương 69

Truyện Ngươi Là Người Của Ta

FULL

Truyện Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 17

Truyện Dị Năng Vương Phi

Chương 75

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 146

Truyện Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 70

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 29

Truyện Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 69

Truyện Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

FULL

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 172

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 26

Truyện Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Chương 14

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 35

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 18

Truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi

Q. 5 - Chương 111

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 96

Truyện Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 47