Truyện Nữ Vương Háo Sắc

Chương 18

Truyện A Tử Ở Bạch Đà Sơn

Chương 25

Truyện Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát

Chương 26

Truyện Hư Vô Ảnh

Chương 16

Truyện Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 72

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 20

Truyện Ugly, You Are Mine

Chương 17

Truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 28

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 22

Truyện I Know You Don't Know

Chương 25

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 3

Truyện Như Hình Với Bóng

Chương 3

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 12

Truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 92

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 1

Truyện Hoàng Thượng! Đừng Động Vào Tiền Của Bản Cung!

Chương 1

Truyện Đặc Công Tà Phi

Chương 311

Truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 59

Truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 75

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 46

Truyện Sủng Phu

Chương 40

Truyện Thất Vương Gia Chi Sủng- Vương Phi Yêu Nghiệt.

Chương 4

Truyện Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 83

Truyện Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 65