Truyện Y Gia Truyền Kỳ

Chương 17

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 121

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 140

Truyện Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 164

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 146

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 73

Truyện Đích Trưởng Tôn

Chương 29

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 140

Truyện Đặc Công Tà Phi

Chương 335

Truyện Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 90

Truyện Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 66

Truyện Tu Chân Chi Giới

Chương 65

Truyện Cuộc Phiêu Lưu Của Nhóm Nhạc Mới Nổi

Chương 8

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 17

Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 26

Truyện Điền Duyên

Chương 228

Truyện Nịnh Thần Vô Lương

Chương 9

Truyện Ma Vương Độc Phi

Chương 28

Truyện Kiều Kiều Vô Song

Chương 147

Truyện Cung Khuyết

FULL

Truyện I Know You Don't Know

Chương 34

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 26

Truyện Phong Vân Ngạo Thiên

Chương 16

Truyện Con Đường Sủng Thê

Chương 176