Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 131

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 93

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 50

Truyện Hiền Tri Thiên Lý

Chương 153

Truyện Hỉ Doanh Môn

Chương 294

Truyện Tu Chân Chi Giới

Chương 72

Truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 117

Truyện Sở Vương Phi

Chương 163

Truyện Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 53

Truyện Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại (Phần 1)

Chương 40

Truyện Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 18

Truyện Nhật Kí Xuyên Qua Của Quái Y

Chương 18

Truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Chương 7

Truyện Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 52

Truyện Bách Luyện Thành Yêu

Chương 102

Truyện Y Gia Truyền Kỳ

Chương 32

Truyện Vương Gia Sắc Lang Sủng Nịnh Vương Phi

Chương 8

Truyện Phượng Hoàng Tái Thế

Chương 5

Truyện Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 123

Truyện Dung Ngữ Thư Niên

Chương 97

Truyện Đắc Kỷ

Chương 16

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 39

Truyện Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 55

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 114