Truyện Sự Hối Hận Của Đế Vương

Chương 8

Truyện Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 16

Truyện Trùng Sinh Thành Chị Gái Cứu Thế Chủ

Chương 27

Truyện Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 43

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 130

Truyện Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 74

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 41

Truyện Nàng Phi Lười Có Độc

Q. 1 - Chương 90

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 53

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 105

Truyện Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 288

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 134

Truyện Tướng Môn Độc Hậu

Chương 83

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Q. 4 - Chương 2298

Truyện Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 70

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 124

Truyện Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

FULL

Truyện Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 49

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 14

Truyện Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 48

Truyện Hiền Tri Thiên Lý

Chương 107

Truyện Thân Trộm Cuồng Phi

Chương 48

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 80

Truyện Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 152