Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 12

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 11

Truyện Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

FULL

Truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 27

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 16

Truyện Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Chương 11

Truyện Sủng Thê Làm Vinh

Chương 14

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 145

Truyện Tu Chân Chi Giới

Chương 30

Truyện Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 41

Truyện Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 90

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 56

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 20

Truyện Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 24

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 67

Truyện Mộng Du Thiên Hạ

Chương 4

Truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Q. 3 - Chương 47

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 22

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 142

Truyện Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương

Chương 76

Truyện Thân Ái Hắc Quản Gia

Chương 30

Truyện Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 25

Truyện Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 21

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 12