Truyện Hành Trình Sủng Thê

Chương 22

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 72

Truyện Cực Phẩm Khí Phi

Chương 71

Truyện Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 74

Truyện Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 244

Truyện Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 84

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Q. 4 - Chương 2104

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 33

Truyện Hoa Vô Tư

Chương 11

Truyện Hỉ Doanh Môn

Chương 21

Truyện Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 44

Truyện Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 35

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 98

Truyện Khói Bếp Ven Hồ

Chương 40

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 16

Truyện Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 36

Truyện Trung Cung Có Hỉ

Chương 41

Truyện Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 98

Truyện Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 52

Truyện Nàng Phi Lười Có Độc

Q. 1 - Chương 59

Truyện Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 52

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 39

Truyện Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 96

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 64