Truyện Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Chương 2

Truyện Vạn Thần Hệ Thống: Ba Ngàn Thế Giới, Một Tấm Chân Tình

Chương 3

Truyện Khi Đầu Bếp Xuyên Vào

Chương 49

Truyện Y Gia Truyền Kỳ

Chương 43

Truyện Đích Nữ Vô Song

Chương 229

Truyện Tô Thiên Hạ

Chương 32

Truyện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 32

Truyện Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Q. 2 - Chương 20

Truyện Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 24

Truyện Đầu Bên Kia Tia Hồng

Chương 12

Truyện Ái Tình Nữ Phụ

Chương 17

Truyện Nhật Lệ

Chương 25

Truyện Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 105

Truyện Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 76

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 23

Truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Q. 1 - Chương 73

Truyện Danh Môn Ác Nữ

Chương 108

Truyện Thê Khống

Chương 126

Truyện Khí Phi Hồ Sủng

Chương 76

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 208

Truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

Chương 108

Truyện Đích Trưởng Nữ

Chương 243

Truyện Sủng Thê Làm Vinh

Chương 56

Truyện Đắc Kỷ

Chương 25