Truyện Con Gái Nhà Nông

Chương 145

Truyện Kế Thê

Chương 310

Truyện Nàng Phi Lười Có Độc

Q. 1 - Chương 186

Truyện Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 42

Truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 84

Truyện Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 54

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 43

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 62

Truyện Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 54

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 35

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 161

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 549

Truyện Đích Trưởng Nữ

Chương 217

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 10

Truyện Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 38

Truyện Nhan Dược

Chương 32

Truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Chương 22

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 119

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 32

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 172

Truyện Đắc Kỷ

Chương 8

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 71

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 101

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 57