Truyện Đan Khí Thần Tôn

Chương 88

Truyện Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Chương 9

Truyện Cúc Trắng Trong Mưa

Chương 100

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 30

Truyện Triệu Thị Quý Nữ

Chương 66

Truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 136

Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 69

Truyện Điền Viên Cốc Hương

Chương 302

Truyện Đích Trưởng Nữ

Chương 163

Truyện Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 185

Truyện Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 198

Truyện Đích Nữ Vương Phi

Chương 171

Truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 252

Truyện Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 26

Truyện Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 8

Truyện Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 28

Truyện Huyết Phượng Cung

Chương 49

Truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 39

Truyện Màu Đen Màu Xám

Quyển 5 - Chương 176

Truyện Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 36

Truyện Sủng Phi 2

Chương 58

Truyện Diễm Phu Nhân

Chương 96

Truyện Mơ Ước Hậu Vị

Chương 80

Truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 60