Truyện Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

FULL

Truyện Sườn Phi Tội

FULL

Truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

FULL

Truyện Nữ Phụ Là Vô Tội

FULL

Truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

FULL

Truyện Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

FULL

Truyện Ta Không Phải Là Thần Tiên

Drop

Truyện Đại lục Võ Hồn

Drop

Truyện Yêu Phu Quân Lang Băm!

FULL

Truyện Phượng Mị

FULL

Truyện Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

FULL

Truyện Phượng Hoàng Lưu Lạc

FULL

Truyện Thiên Túng Xinh Đẹp

FULL

Truyện Yêu Sói Xám Phu Quân

FULL

Truyện Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

FULL

Truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Drop

Truyện Loạn Thế Khuynh Ca

FULL

Truyện Yêu Phu Quân Keo Kiệt

FULL

Truyện Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

FULL

Truyện Giấc Mộng Thiên Thu

Drop

Truyện Thất Phu Nhân

FULL

Truyện Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

FULL

Truyện Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Drop

Truyện Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

FULL