Truyện Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

FULL

Truyện Thuê Nhà Của Trạch Nam

FULL

Truyện Từ Thê Tử Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

FULL

Truyện Thiên Kim Làm Vợ Kế

FULL

Truyện Miêu Ái Xuyên Không

FULL

Truyện Phong Lưu Tam Quốc

FULL

Truyện Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

FULL

Truyện Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

FULL

Truyện Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

FULL

Truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

FULL

Truyện Tuyết Thành Hoa

FULL

Truyện Uổng Công Tính Kế

FULL

Truyện Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

FULL

Truyện Ta Không Phải Là Thần Tiên

Drop

Truyện Đại lục Võ Hồn

Drop

Truyện Yêu Phu Quân Lang Băm!

FULL

Truyện Phượng Mị

FULL

Truyện Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

FULL

Truyện Phượng Hoàng Lưu Lạc

FULL

Truyện Thiên Túng Xinh Đẹp

FULL

Truyện Yêu Sói Xám Phu Quân

FULL

Truyện Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

FULL

Truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Drop

Truyện Loạn Thế Khuynh Ca

FULL