Truyện Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

FULL

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 485

Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 1560

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 113

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 268

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 514

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 224

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 210

Truyện Tướng Môn Độc Hậu

Chương 115

Truyện Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chương 66

Truyện Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Chương 37

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 133

Truyện Tra Vương Tác Phi

Chương 48

Truyện Vô Thượng Sát Thần

Chương 2007

Truyện Ảnh Đế Biến Thái

Chương 5

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 1

Truyện Nguyên Phối

Chương 5

Truyện Báo Thù

Chương 8

Truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q. 5 - Chương 365

Truyện Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Q. 2 - Chương 21

Truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Q. 1 - Chương 74

Truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Q. 4 - Chương 121

Truyện Danh Môn Ác Nữ

Chương 109

Truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 109