Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 66

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 53

Truyện Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 183

Truyện Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chương 126

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 592

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 569

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 27

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 11

Truyện Quỷ Vương Xin Hãy Cắn Câu

Chương 1

Truyện Đại Trí Nobita

Chương 42

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 43

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 285

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 110

Truyện Vạn Giới Pháp Thần

Chương 373

Truyện Bạo Chúa

Chương 141

Truyện Cực Võ

Chương 575

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 38

Truyện Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 655

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 148

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 608

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 76

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 153

Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 42

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 38