Truyện Dục Uyển

Chương 105

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 350

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 136

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 9

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 58

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 57

Truyện Thê Khống

Chương 31

Truyện Con Gái Nhà Nông

Chương 114

Truyện Tĩnh Nữ Truyền

Q. 1 - Chương 104

Truyện Tà Đế Cuồng Phi

Chương 34

Truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 61

Truyện Nàng Phi Lười Có Độc

Q. 1 - Chương 173

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 42

Truyện Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 77

Truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 97

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 126

Truyện Hỉ Doanh Môn

Chương 239

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 25

Truyện Hiền Tri Thiên Lý

Chương 133

Truyện Cuồng Phi

Chương 11

Truyện Cực Võ

Chương 205

Truyện Vạn Giới Gian Thương

Chương 41

Truyện Pháp Y Quỷ Tiên

Chương 14

Truyện Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 55