Truyện Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 290

Truyện Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Q. 1 - Chương 47

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 103

Truyện Trung Cung Có Hỉ

Chương 42

Truyện Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 81

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 89

Truyện Cực Phẩm Khí Phi

Chương 94

Truyện Kiều Kiều Vô Song

Chương 114

Truyện Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 252

Truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 117

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 184

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 184

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Q. 4 - Chương 2136

Truyện Cuồng Phi

Chương 8

Truyện Lạc Trôi

Chương 7

Truyện Sủng Ngươi, Ta Làm Được

Chương 1

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 40

Truyện Điền Duyên

Chương 51

Truyện Tận Cùng Trái Đất, Sâu Thẳm Trong Tim

Chương 12

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 800

Truyện Vương Phi Trùng Sinh Ký

Chương 9

Truyện Trả Lại Vấn Vương

Chương 13

Truyện Ký Sự Hậu Cung

Chương 216

Truyện Khói Bếp Ven Hồ

Chương 47