Truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 13

Truyện Y Nữ Đến Từ Thế Kỉ 21

Chương 5

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 248

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 979

Truyện Tình Hư Thế Ảo

Chương 14

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 7

Truyện Sát Thủ Vương Phi

Chương 39

Truyện Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 25

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 18

Truyện Con Gái Nhà Nông

Chương 28

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 20

Truyện Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 40

Truyện Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 60

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 45

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 98

Truyện Thần Y Đích Nữ

Chương 128

Truyện Nàng Phi Lười Có Độc

Q. 1 - Chương 100

Truyện Kế Thê

Chương 245

Truyện Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 308

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 90

Truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 297

Truyện Con Đường Sủng Thê

Chương 152

Truyện Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 156

Truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 293