Truyện Tang Thế Tình Nhân

FULL

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 62

Truyện Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

FULL

Truyện Hành Trình Sủng Phu

Chương 2

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 84

Truyện Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!

Chương 30

Truyện Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Chương 32

Truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 28

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 12

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 23

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 97

Truyện Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 81

Truyện Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 35

Truyện Xà Yêu - Ngọc Giao

Chương 27

Truyện Đích Gả Thiên Kim

Chương 29

Truyện Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 31

Truyện Quy Tắc Của Nữ Phụ

Chương 13

Truyện Sao Trời Lấp Lánh

FULL

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 39

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 39

Truyện Độc Nữ Lệ Phi

Chương 95

Truyện Trường An Trì Mộ

Chương 23

Truyện Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 126

Truyện Độc Thiếp

Chương 94