Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 23

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 8

Truyện Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

FULL

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 8

Truyện Ái Thê

Chương 19

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 98

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 15

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 4

Truyện Cùng Trời Với Thú

Chương 126

Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 24

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 74

Truyện Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 31

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 358

Truyện Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 22

Truyện Vô Thượng Thần

Chương 51

Truyện Truy Thần Chi Đạo

Chương 11

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 86

Truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 26

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 44

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 20

Truyện Nữ Đế Thiên Băng

Chương 21

Truyện 100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 3

Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50