Truyện I Know You Don't Know

Chương 19

Truyện Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 164

Truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 62

Truyện Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 33

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 81

Truyện Hoan Hoan Chi Lạc: Nam Nhân Cực Phẩm Biến Thái

Chương 1

Truyện Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 130

Truyện Trùng Sinh Chi Kế Mẫu

Chương 26

Truyện Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Chương 12

Truyện Trung Khuyển Nam Thần

Chương 67

Truyện Khó Làm Thái Tử Phi

FULL

Truyện Tam Cô Nương Nhà Nông

FULL

Truyện Thông Linh Nhãn_NAMY OPP

Chương 22

Truyện Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Chương 2

Truyện Thì Ra Nơi Này Còn Có Anh

Chương 11

Truyện Thiên Vương (New)

Chương 5

Truyện Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

FULL

Truyện Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

FULL

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 7

Truyện Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 6

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 1

Truyện Cha Nuôi Và Các Con Nuôi

Chương 97

Truyện Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ

Chương 1

Truyện Hệ Thống Ta Là Nam Tiếu

Chương 1