Truyện Siêu Việt Tài Chính

Chương 331

Truyện Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 31

Truyện Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 85

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Truyện Làm Phi

Chương 122

Truyện Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 98

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 52

Truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 120

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 8

Truyện Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

FULL

Truyện Độc Thê Khó Làm

Chương 19

Truyện Đóng Gói Gả Chồng

Chương 30

Truyện Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng

Chương 32

Truyện Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

FULL

Truyện Ngô Gia Kiều Thê

Chương 94

Truyện Lén Yêu Chồng Phong Lưu Vô Tình

Chương 4

Truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

FULL

Truyện I Know You Don't Know

Chương 34

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 17

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 61

Truyện Cạnh Kiếm Chi Phong

FULL

Truyện Xiềng Xích Yêu Thương

FULL

Truyện Lời Nói Dối

FULL