Truyện Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 41

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 12

Truyện Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 60

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 3

Truyện Tay Buông Tay Nắm

Chương 5

Truyện Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Chương 2

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 123

Truyện Trọng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 7

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 55

Truyện Không Có Lai Sinh

FULL

Truyện Cô Gái Hai Thế Giới

Chương 4

Truyện Lược Tâm

Chương 8

Truyện Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 47

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 43

Truyện Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 23

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 108

Truyện Ân Hữu Trọng Báo

FULL

Truyện Rào Cản Hận Thù

Chương 4

Truyện Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 130

Truyện Sắc nữ khác biệt

Chương 2

Truyện Độc Thê Khó Làm

Chương 7

Truyện Tử Thần Khóc

Chương 5

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

FULL