Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 66

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 53

Truyện Quỷ Vương Xin Hãy Cắn Câu

Chương 1

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 38

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 157

Truyện Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 655

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 38

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 249

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 22

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 132

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 58

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 206

Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 178

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 222

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 184

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 115

Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 6

Truyện Thịnh Thế Mưu Thần

Chương 61

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 130

Truyện Nữ Đế Thiên Băng

Chương 17

Truyện Vô Thượng Thần

Chương 44

Truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 49

Truyện Danh Môn Độc Sủng

Chương 68

Truyện Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 31