Truyện Ung Châu Tàng Cốc

Chương 15

Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Truyện Hang Động Kinh Khủng

Chương 25

Truyện Phoenix - Phượng Hoàng Lửa

Chương 2

Truyện Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

FULL

Truyện Động Vật Máu Lạnh

FULL

Truyện Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Chương 22

Truyện Có Tòa Hương Phấn Trạch

FULL

Truyện Hồn Anh Nơi Đâu

FULL

Truyện Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

Drop

Truyện Tam Thái Tử

Drop

Truyện Đạo Mộ Bút Ký

FULL

Truyện Truy Tìm Ký Ức

FULL

Truyện Nhất Phẩm Phong Lưu

FULL

Truyện Hòe Viên

FULL

Truyện Ma Thổi Đèn

FULL

Truyện U Minh Trinh Thám

FULL

Truyện Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

FULL

Truyện Huyền Thoại Nhị Thần

Drop

Truyện Người Đẹp Làm Nhân

Drop

Truyện Rồng Đất

Drop