Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 43

Truyện Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 87

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 52

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 298

Truyện Cuồng Thám

Chương 19

Truyện Bản Chất Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 28

Truyện Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 25

Truyện Mãi Không Nhắm Mắt

FULL

Truyện Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 83

Truyện Biện Hộ Trắng Án

Chương 44

Truyện Kẻ Trộm Mộ

FULL

Truyện Lắng Nghe Trong Gió

FULL

Truyện Sát Thanh

FULL

Truyện Đừng Nói Một Ai

FULL

Truyện Hồ Sinh Tử

FULL

Truyện Ngôi Nhà Quỷ Quái

FULL

Truyện Hỡi Người Tình

FULL

Truyện Thiên Triều Quỷ Sư

FULL

Truyện Luân Hồi Có Hạn

FULL

Truyện Giải Mật

FULL

Truyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo

FULL

Truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

FULL

Truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 61

Truyện Người Giải Mã Tử Thi

FULL