Truyện Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

FULL

Truyện Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

FULL

Truyện Liệp Bộ

FULL

Truyện Tâm Manh

FULL

Truyện Tử Thư Tây Hạ

FULL

Truyện Phượng Hoàng Đài

Chương 12

Truyện Áp Chót Bảng Giang Hồ

Chương 20

Truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Chương 7

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 15

Truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý Ii

Chương 26

Truyện Từ Từ Suy Lý

FULL

Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 48

Truyện Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 87

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 52

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 298

Truyện Cuồng Thám

Chương 19

Truyện Bản Chất Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 28

Truyện Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 25

Truyện Mãi Không Nhắm Mắt

FULL

Truyện Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 83

Truyện Biện Hộ Trắng Án

Chương 44

Truyện Kẻ Trộm Mộ

FULL

Truyện Lắng Nghe Trong Gió

FULL

Truyện Sát Thanh

FULL