Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 155

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 444

Truyện Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 34

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 247

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Chương 1

Truyện Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Chương 10

Truyện Không Để Lỡ Kiếp Này

FULL

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 30

Truyện Phượng Hoàng Đài

Chương 25

Truyện Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Chương 7

Truyện Hoàng Đế Arcane

Chương 8

Truyện Người Tìm Xác

Chương 395

Truyện Thông Điệp Cuối Cùng

FULL

Truyện Hai Vạn Dặm Dưới Biển

FULL

Truyện Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

FULL

Truyện Bạch Dạ Hành

FULL

Truyện Thánh Giá Rỗng

FULL

Truyện Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

FULL

Truyện Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

FULL

Truyện Resident Evil 5 – Nemesis

FULL

Truyện Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

FULL

Truyện Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

FULL

Truyện Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

FULL

Truyện Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

FULL