Truyện Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Drop

Truyện Linh Sơn

Chương 7

Truyện Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 22

Truyện Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Chương 6

Truyện Đế Tôn

FULL

Truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 155

Truyện Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 22

Truyện Người Giám Hộ Vô Lại

Quyển 3 - Chương 62

Truyện Ma Thiên Tiền Truyện

Chương 32

Truyện Lạc Hồng Ký

Chương 101

Truyện Tinh Giới

FULL

Truyện Tiên Đạo

Chương 99

Truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 321

Truyện Mặc Nhiễm Kinh Niên

FULL

Truyện Minh Nhược

Chương 1

Truyện Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 98

Truyện Ngốc Nữ Tu Tiên

Chương 3

Truyện Kiếm Chủng

Chương 85

Truyện Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Drop

Truyện Dạ Chi Sát

Chương 67

Truyện Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 18

Truyện Nữ Đặc Công Dị Năng Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 16

Truyện Vô Tình Chí Tôn

FULL

Truyện Thâm Uyên Chúa Tể

Drop