Truyện Chân Võ Thế Giới

Chương 15

Truyện Độc Tôn Tiên Giới

Chương 4

Truyện Long Nữ Đế

Chương 43

Truyện Ma Thần Tử Tinh

Q. 2 - Chương 27

Truyện Thiên Tỉnh Chi Lộ

Chương 1

Truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Q. 9 - Chương 19

Truyện Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 15

Truyện Cổ Chân Nhân

Q. 1 - Chương 40

Truyện Đại Bát Hầu

Chương 20

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Trần Duyên

FULL

Truyện Lược Thiên Ký

Q. 1 - Chương 227

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 878

Truyện Tu Chân Siêu Thần Hệ Thống

Chương 2

Truyện Truyện Ma Ngạ Quỷ

Chương 11

Truyện Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

FULL

Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Khi Tiên Lộ

Chương 27

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 7

Truyện Tinh Giới

Chương 762

Truyện Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 3

Truyện Vương Tâm Chi Lộ

Chương 11

Truyện Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Chương 1