Truyện Tiên Phàm Biến

Chương 11

Truyện Thiên Ảnh

Chương 42

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 300

Truyện Long Hoàng

Chương 26

Truyện Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 6

Truyện Cổ Chân Nhân

Q. 1 - Chương 18

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 130

Truyện Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 188

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 518

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 2 - Chương 85

Truyện Chúa Tể Chi Vương

FULL

Truyện Ma Thiên Ký

FULL

Truyện Tiên Ma Điển

Chương 6

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ

FULL

Truyện Thiên Vương (New)

Chương 4

Truyện Sát Thần

FULL

Truyện Thất Giới Võ Thần

Chương 5

Truyện Tiên Lộ Phong Lưu

FULL

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Ma Thần Tử Tinh

Q. 2 - Chương 25

Truyện Tiên Lộ Xa Xôi

Chương 2

Truyện Bỉ Ngạn Hoa Yêu

FULL

Truyện G.T Virus Biến Dị

Drop

Truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 68