Truyện Chân Huyết Lệ

Q. 1 - Chương 102

Truyện Bách Luyện Thành Tiên

FULL

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 129

Truyện Tạo Hóa Thần Đế

FULL

Truyện Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 58

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 1169

Truyện Nhất Thế Tôn Sư

Q. 3 - Chương 327

Truyện Phong Du Lạc One Piece

Chương 118

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 68

Truyện Thiên Sách

Chương 7

Truyện Nhạc Vũ Thiên Hạ

Chương 6

Truyện Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

FULL

Truyện Thiên Đế Vị

Chương 34

Truyện Vu Thần Kỷ

FULL

Truyện Vạn Giới Chí Tôn

Chương 112

Truyện Cửu Châu Đại Lục

Chương 93

Truyện Thông Thiên Đại Thánh

FULL

Truyện Thế Giới Bj

Chương 19

Truyện Chân Ma

Chương 1

Truyện Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ

FULL

Truyện Phong Lưu Nguyễn Hoàng

Drop

Truyện Giới Thần

Chương 500

Truyện Thiên Đạo Thư Viện

Chương 163