Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Quyển 1 - Chương 4

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 447

Truyện Ngân Quang Lệ

Chương 7

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 372

Truyện Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Chương 9

Truyện Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 103

Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

FULL

Truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 49

Truyện Sát Long Hệ Thống

Chương 123

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 424

Truyện Con Gái Của Tử Thần

Chương 6

Truyện Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Chương 5

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 110

Truyện Đại Tiêu Cục

Chương 31

Truyện Vạn Đạo Kiếm Tôn

Chương 1

Truyện Hương Hỏa Thành Thần Đạo

Chương 19

Truyện Ác Linh Quốc Độ

Chương 43

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 9

Truyện Thề Ước Đỗ Quyên

Chương 7

Truyện Duyên Truyền Kiếp

Chương 7

Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 14

Truyện Sword Art Online

Chương 96

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 369

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

Chương 20