Truyện Linh Kiếm Tôn

Chương 230

Truyện Đại Đạo Độc Hành

FULL

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1197

Truyện Ngộ Không Truyện

Chương 22

Truyện Mục Thần Ký

Chương 318

Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 490

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Truyện Mãng Hoang Kỷ

FULL

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 130

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 153

Truyện Hệ Thống Vô Thượng Thánh Hoàng

Chương 3

Truyện Huyền Giới Chi Môn

FULL

Truyện Phi Thiên

FULL

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 126

Truyện Thiên Ảnh

Chương 111

Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 12

Truyện Long Huyết Thánh Đế 1

Chương 4

Truyện Tử Dương

Chương 251

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 280

Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

FULL

Truyện Long Huyết Thánh Đế

Chương 1

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

FULL

Truyện Kiếm Thần

Chương 2

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 542