Truyện Yêu Thần Ký

Chương 460

Truyện Ngộ Không Truyện

Chương 20

Truyện Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 204

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 214

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 104

Truyện Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 533

Truyện Huyền Giới Chi Môn

Q. 3 - Chương 617

Truyện Mục Thần Ký

Chương 206

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Truyện Đồ Thiên

Drop

Truyện Thí Thiên Đao

FULL

Truyện Linh Vực

FULL

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn

FULL

Truyện Độc Tôn Tam Giới

FULL

Truyện Đạo

FULL

Truyện Vô Tận Đan Điền

FULL

Truyện Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Truyện Chân Huyết Lệ

Q. 1 - Chương 102

Truyện Điêu Cốt Sư

Chương 31

Truyện Bách Luyện Thành Tiên

FULL

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 198

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 129

Truyện Tạo Hóa Thần Đế

FULL