Truyện Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Chương 14

Truyện Thiên Ảnh

Chương 26

Truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

FULL

Truyện Tiên Tuyệt

FULL

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 193

Truyện Thiên Vu

FULL

Truyện Thần Cấp Anh Hùng

Chương 100

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 229

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Chương 635

Truyện Uy Chấn Cương Tộc

Chương 84

Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 122

Truyện Giới Thần

Chương 490

Truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 9 - Chương 14

Truyện Long Nữ Đế

Chương 41

Truyện Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 200

Truyện Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

FULL

Truyện Thánh Khư

Chương 6

Truyện Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 280

Truyện Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 59

Truyện Khuynh Vũ Luyến Ái

Quyển 2 - Chương 53

Truyện La Phù

FULL

Truyện Thuần Dương Võ Thần

Quyển 1 - Chương 3

Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Quyển 1 - Chương 4

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 447