Truyện Dị Giới Ký

Chương 44

Truyện Dương Gian Phán Quan

Chương 199

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 148

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 411

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 38

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 71

Truyện Giới Thần

Chương 1050

Truyện Ngộ Phật

FULL

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 377

Truyện Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 41

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 146

Truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 49

Truyện Chính Phục Dị Giới

Chương 11

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 72

Truyện Công Lược Tra Công

Chương 31

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 48

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 62

Truyện Thần Nhãn Thế Giới

Chương 23

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 118

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 6

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 5

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 471