Truyện IMI - Thực Nghiệm Đảo

Drop

Truyện Thập Kiếm Tán Tiên

Drop

Truyện Kiều Kiều Sư Nương

Drop

Truyện Trầm Vụn Hương Phai

FULL

Truyện Nghịch Thiên Kỹ

Drop

Truyện Nghịch Duyên Tiên-Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa

FULL

Truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Drop

Truyện Song Kiếm

Drop

Truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên

Drop

Truyện Tu La Thiên Tôn

Drop

Truyện Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Drop

Truyện Thịnh Đường Phong Nguyệt

Drop

Truyện Bá Y Thiên Hạ

FULL

Truyện Gió Xuân Vô Tình

FULL

Truyện Thánh Vương

FULL

Truyện Thanh Phong Tu Tiên Lục

Drop

Truyện Kiêu Nữ Tu Tiên

Drop

Truyện Hậu Tinh Thần Biến

FULL

Truyện Vũ Toái Hư Không

FULL

Truyện Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Drop

Truyện Phần Thiên

FULL

Truyện Tương Dạ

FULL

Truyện Nghịch Thiên Tu Tiên

Drop

Truyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt Túy Mộng Sinh

Drop