Truyện Thiên Ảnh

Chương 126

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 176

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 277

Truyện Đế Bá

Chương 4594

Truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Chương 5

Truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Q. 9 - Chương 24

Truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 76

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 466

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 650

Truyện Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Chương 14

Truyện Bán Yêu Tư Đằng

FULL

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 1040

Truyện Phán Thần Hệ Thống

Chương 380

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 250

Truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1164

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 113

Truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

FULL

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 160

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

FULL

Truyện Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Chương 38

Truyện Vĩnh Hằng Chúa Tể

Drop

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1998

Truyện Thánh Khư

Chương 313