Truyện Tử Dương

Chương 246

Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 186

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 69

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 630

Truyện Đế Bá

Chương 4307

Truyện Lãng Khách Vô Danh

Chương 99

Truyện Mục Thần Ký

Chương 220

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 595

Truyện Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 65

Truyện Chân Linh Cửu Biến

FULL

Truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

FULL

Truyện Nhân Đạo Chí Tôn

FULL

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 207

Truyện Phán Thần Hệ Thống

Chương 378

Truyện Lạc Thiên Tiên Đế

Chương 97

Truyện Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 110

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 461

Truyện Điêu Cốt Sư

Chương 33

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 394

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 148

Truyện Hồng Liên Bảo Giám

FULL

Truyện Lạc Thiên Ký

Chương 192

Truyện Mãng Hoang Kỷ

FULL

Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Q. 1 - Chương 4