Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 40

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương

Chương 540

Truyện Tu La Ma Đế

Chương 440

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 191

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 87

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 383

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 3105

Truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 36

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 38

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 86

Truyện Vô Địch Kiếm Vực

Chương 125

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 793

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 8

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 110

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 4838

Truyện Dương Thanh Ký

Chương 181

Truyện Lạc Thần

Chương 53

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 27

Truyện Ngục Thánh

Q. 5 - Chương 288

Truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 257

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 436

Truyện Thủy Thần

Chương 28

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 70

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 36