Truyện Thần Ma Thiên Tôn

FULL

Truyện Linh Vực

FULL

Truyện Thiên Ảnh

Chương 27

Truyện Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 170

Truyện Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 520

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 87

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 194

Truyện Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

FULL

Truyện Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 43

Truyện Hộ Vệ Nữ Thần

Chương 9

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 780

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 360

Truyện Tu La Thiên Đế

Chương 3

Truyện Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 6

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 201

Truyện Bách Luyện Thành Tiên

Quyển 8 - Chương 2760

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 50

Truyện Học Chiến Trường Phép Thuật Magical

Chương 14

Truyện Đấu Y

FULL

Truyện Bất Tử Bất Diệt

FULL

Truyện Hổ Lang Chi Sư

FULL

Truyện Thương Thiên Phách Huyết

FULL

Truyện Đại Tranh Chi Thế

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL