Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 23

Truyện Khuynh Vũ Luyến Ái

Q. 2 - Chương 57

Truyện Linh Vực

FULL

Truyện Thần Ma Thiên Tôn

FULL

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 376

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 840

Truyện Chân Huyết Lệ

Q. 1 - Chương 98

Truyện Cửu Cốt Chiến Thần Quyết

Chương 12

Truyện Tối Cường Hệ Thống

Chương 790

Truyện Bách Luyện Thành Tiên

FULL

Truyện Tinh Giới

Chương 370

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 229

Truyện Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

FULL

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn

FULL

Truyện Mộng Càn Khôn

Chương 18

Truyện Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Truyện Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

FULL

Truyện Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 21

Truyện Thái Ất Tiên Ma Lục chi Linh Phi Kỷ

Q. 1 - Chương 4

Truyện Thiên Vu

FULL

Truyện Đại Đạo Độc Hành

FULL

Truyện Cửu Châu Đại Lục

Chương 8

Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 8

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL