Truyện Tôn Thượng

Chương 38

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 551

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 287

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 469

Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 895

Truyện Tam Thốn Nhân Gian

Chương 189

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 189

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 174

Truyện Hồng Liên Bảo Giám

FULL

Truyện Nhân Đạo Chí Tôn

FULL

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 13

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 50

Truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

Chương 17

Truyện Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 72

Truyện Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Chương 14

Truyện Bất Tử Võ Tôn

Chương 9

Truyện Ngục Thánh

Q. 3 - Chương 145

Truyện Điêu Cốt Sư

Chương 38

Truyện Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

Chương 8

Truyện Đại Thần Kiếm Khách

Chương 7

Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Chương 25

Truyện Chí Tôn Kiếm Hoàng

Chương 5

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 11