Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 22

Truyện Lược Thiên Ký

Q. 1 - Chương 150

Truyện La Bàn Vận Mệnh

FULL

Truyện Huyền Giới Chi Môn

Q. 3 - Chương 533

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 111

Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 179

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 244

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 809

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 871

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Độc Tôn Tiên Giới

Chương 3

Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 405

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 87

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 61

Truyện Đại Chúa Tể

Chương 1524

Truyện Đế Bá

Chương 3584

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 400

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1749

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 486

Truyện Vấn Tiên

Q. 1 - Chương 17

Truyện Mặc Ảnh Lục

Chương 4

Truyện Kiếm Vương Triều

Q. 4 - Chương 49

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 380

Truyện Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 27