Truyện Thí Thiên Đao

Chương 1976

Truyện Nhạc Vũ Thiên Hạ

Chương 3

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 111

Truyện Đạo

Chương 2442

Truyện Vô Tận Đan Điền

Chương 640

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 141

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 90

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 556

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 992

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 48

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 227

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 847

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 2 - Chương 169

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 2775

Truyện Phi Thiên

Chương 2436

Truyện Tử Dương

Chương 145

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 23

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 520

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 927

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 451

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 514

Truyện Đế Bá

Chương 3877

Truyện Phán Thần Hệ Thống

Chương 358

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 388