Truyện Thái Cổ Thần Vương

Chương 1360

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 291

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 1330

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1360

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2681

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 2525

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1120

Truyện Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 30

Truyện Kiếm Ngạo Thương Khung

Chương 3

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 702

Truyện Giới Thần

Chương 506

Truyện Ngục Thánh

Q. 3 - Chương 145

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 356

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Truyện Đế Bá

Chương 4634

Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 43

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 132

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 279

Truyện Đại La Thiên Tôn

FULL

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 424

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 165

Truyện Tử Dương

Chương 309

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 180

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 424