Truyện Tối Cường Hệ Thống

Chương 446

Truyện Trần Duyên

Chương 382

Truyện Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1725

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 507

Truyện Đại Chúa Tể

Chương 1434

Truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán

FULL

Truyện Trạch Thiên Kí (Ttv)

Chương 1114

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3369

Truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 144

Truyện Đế Bá

Chương 3021

Truyện Thiên Ma Nữ Vương

Chương 57

Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 276

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 1 - Chương 40

Truyện Man Hoang Hành

Chương 58

Truyện Chân Linh Cửu Biến

FULL

Truyện Nhật Nguyệt Đương Không

FULL

Truyện Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 444

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 344

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 112

Truyện Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 60

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 200

Truyện Độc Tôn Tam Giới

Chương 1715

Truyện Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Chương 23