Truyện Thái Cổ Thần Vương

Chương 1640

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 2074

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 324

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 2605

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Truyện Tối Cường Đế Hoàng

Chương 3

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 329

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 472

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế

Drop

Truyện Tử Dương

Chương 327

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 162

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 185

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 445

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 4 - Chương 413

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 681

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 287

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 724

Truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chương 44

Truyện Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 107

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 386

Truyện Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 95

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 272

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 468