Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 2 - Chương 149

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 116

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 872

Truyện Vạn Giới Chí Tôn

Chương 85

Truyện Đại Chúa Tể

Chương 1554

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 378

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 32

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 901

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1239

Truyện Đế Bá

Chương 3677

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 2565

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 753

Truyện Lược Thiên Ký

Q. 1 - Chương 190

Truyện Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 14

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 804

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 482

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 542

Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 185

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 496

Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 98

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Cửu Châu Đại Lục

Chương 66

Truyện Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 14

Truyện Truyền Kỳ Quách Thu Phương

Chương 2