Truyện Vô Tận Đan Điền

Chương 2790

Truyện Phong Du Lạc One Piece

Chương 95

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 194

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 254

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 3 - Chương 217

Truyện Phi Thiên

Chương 2895

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 399

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 1111

Truyện Hồng Liên Bảo Giám

Chương 860

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1626

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 905

Truyện Tử Dương

Chương 188

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 106

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 965

Truyện Mục Thần Ký

Chương 131

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 159

Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 8

Truyện Đế Bá

Chương 4057

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 546

Truyện Vạn Giới Chí Tôn

Chương 112

Truyện Cửu Châu Đại Lục

Chương 93

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 46

Truyện Điêu Cốt Sư

Chương 27

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 498