Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 105

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 440

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 110

Truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 52

Truyện Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 81

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 344

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1329

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 3905

Truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 67

Truyện Đế Bá

Chương 4436

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 236

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 638

Truyện Hoàng Đình

Q. 1 - Chương 135

Truyện Thái Cổ Thần Vương

Chương 60

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 70

Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 490

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 160

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1042

Truyện Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 19

Truyện Mãng Hoang Kỷ

FULL

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 130

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 153

Truyện Hệ Thống Vô Thượng Thánh Hoàng

Chương 3