Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 362

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 114

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 2751

Truyện Thái Cổ Thần Vương

Chương 2160

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 362

Truyện Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Chương 512

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 7 - Chương 748

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 447

Truyện Long Huyết Chiến Thần

Chương 1148

Truyện Bách Việt Thánh Tôn

Chương 7

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 4 - Chương 447

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 470

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 2940

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 31

Truyện Đế Bá

Chương 4742

Truyện Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 26

Truyện Thiên Ma Liệp Diễm

Chương 8

Truyện Đế Diệt Thương Khung

Chương 112

Truyện Tử Dương

Chương 342

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 695

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 152

Truyện Mục Thần Ký

Chương 837