Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 378

Truyện Trần Duyên

Chương 450

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 124

Truyện Tối Cường Hệ Thống

Chương 573

Truyện Đại Chúa Tể

Chương 1459

Truyện Thất Giới Võ Thần

Chương 1

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 95

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 155

Truyện Đế Bá

Chương 3176

Truyện Bách Luyện Thành Tiên

Q. 8 - Chương 3200

Truyện Phi Thiên

Chương 1210

Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Chương 132

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 129

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 126

Truyện Tinh Giới

Chương 143

Truyện Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 225

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 401

Truyện Đại Đạo Độc Hành

FULL

Truyện Độc Tôn Tam Giới

FULL

Truyện Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 238

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3525

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 2 - Chương 76

Truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 366