Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 246

Truyện Thích Em Như Thế (Cứ Thế Thích Em)

Chương 34

Truyện Lọt Cung Cấm

Chương 11

Truyện Gả Thay

Chương 14

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 28

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 35

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 242

Truyện Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 3

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 94

Truyện Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 106

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 34

Truyện Manh Sủng

Chương 59

Truyện Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 16

Truyện Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 21

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 5

Truyện Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

FULL

Truyện Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 102

Truyện Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 37

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 4

Truyện Chu Sa

Chương 23

Truyện Lưu Manh Giả Danh Bạch Thỏ

Chương 5

Truyện Bát Bảo Trang

FULL

Truyện Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 136