Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 80

Truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 13

Truyện Chim Hoàng Yến

Chương 55

Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 41

Truyện Hoang Đường

Chương 56

Truyện Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 62

Truyện Liêu Thần

Chương 142

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 20

Truyện Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

FULL

Truyện Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

FULL

Truyện Quả Cam Nhỏ

Chương 13

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 4

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 53

Truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

Chương 23

Truyện Sủng Em Đến Tận Xương

Chương 8

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 13

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 8

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 44

Truyện Ái Thê

Chương 19

Truyện Chồng Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 10

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 16

Truyện Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

FULL

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 4

Truyện Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 17