Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 18

Truyện Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 89

Truyện Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 56

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 96

Truyện Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 61

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 198

Truyện Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q. 5 - Chương 155

Truyện Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

FULL

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 15

Truyện Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Chương 8

Truyện Cưng Chiều Đến Cùng

Chương 73

Truyện Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

FULL

Truyện Cô Vợ Bá Đạo

FULL

Truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 29

Truyện Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

FULL

Truyện Bách Nguyệt

Chương 21

Truyện Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

FULL

Truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 27

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Truyện Tử Cực Thiên Hạ

Chương 19

Truyện Sủng Tam Phu

Chương 62

Truyện Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

FULL

Truyện Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

FULL