Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 10

Truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 374

Truyện Em Gái, Anh Yêu Em

Chương 38

Truyện Cưng Chiều Em Nhất

Chương 23

Truyện Cưng Chiều Đến Cùng

Chương 59

Truyện Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 19

Truyện Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 207

Truyện Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 23

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 71

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 57

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 121

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 140

Truyện Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 91

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 73

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 49

Truyện Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 17

Truyện Mảnh Ghép Oan Gia – Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

Chương 2

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 35

Truyện Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 71

Truyện Hoàn Khố Đế Phi

Chương 34

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 7

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 11

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 24

Truyện Ý Xuân Hòa Hợp

Chương 51