Truyện Thần Y Đích Nữ

Chương 157

Truyện Bách Nguyệt

Chương 12

Truyện Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 12

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 61

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 78

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 75

Truyện Ông Xã Đừng Quá Gấp

Chương 22

Truyện Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 3

Truyện Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 1150

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 79

Truyện Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 687

Truyện Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 651

Truyện Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Chương 907

Truyện Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 180

Truyện Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 40

Truyện Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 33

Truyện Kế Thê

Chương 322

Truyện Mau Xuyên Chi Nữ Phụ Hoàn Mỹ

Chương 4

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 9

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

Chương 49

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 31

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 12

Truyện Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 24

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 586