Truyện Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau

FULL

Truyện Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 26

Truyện Tình Trong Mộng

Chương 5

Truyện Sắc Tình Võng Du

Chương 19

Truyện Công Lược Tính Phúc

Chương 8

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Truyện Cổ Tích Tổng Hợp

Chương 1

Truyện Hệ Thống

Chương 1

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 3

Truyện Dị Tinh Phối Chủng

Chương 18

Truyện Trái Tim Màu Hổ Phách

FULL

Truyện Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 21

Truyện Cặn Bã Chiếm Đoạt

Chương 1

Truyện Mị Nhục Sinh Hương

Chương 47

Truyện Hợp Thể Song Tu

Chương 456

Truyện Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 39

Truyện Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Chương 17

Truyện Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

FULL

Truyện Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Chương 8

Truyện Lãnh Phi Sủng Phu

Chương 10

Truyện Độc Y Xấu Phi

FULL

Truyện Hoa Máu

Chương 22

Truyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

FULL

Truyện Giả Yêu Làm Thật

FULL