Truyện Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game

Chương 15

Truyện Công Cụ Trả Thù Của Ác Ma

Chương 21

Truyện Lão Sư, Đừng Chạy

Chương 4

Truyện Độc Dược Mê Dục

Chương 60

Truyện Trung Khuyển Nam Thần

Chương 67

Truyện Nghiệt Duyên: Tổng Giám Đốc Ly Hôn Đi!

Chương 1

Truyện Em Là Siêu Sao

Chương 4

Truyện Cầm Tù Tình Yêu: Hận Là Cách Tôi Yêu Em

Chương 3

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1626

Truyện Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

FULL

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Hồ Yêu

Chương 4

Truyện Nữ Phụ! Đừng Hòng Trốn Khỏi Chúng Ta

Chương 6

Truyện Đặt Bút Thành Hôn

FULL

Truyện Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Chương 2

Truyện Cha Nuôi Biến Thái

FULL

Truyện Nha Hoàn Thâu Tâm

FULL

Truyện Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Chương 2

Truyện Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

Chương 1

Truyện Thú Phu Cường Cường Sủng

Chương 94

Truyện Thịt Văn Chi Lữ

Q. 1 - Chương 7

Truyện Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 350

Truyện Khuynh Quốc Công Chúa

Chương 1

Truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 18