Truyện Hành Trình Tránh Thịt

Chương 14

Truyện Giam Cầm Tình Yêu

Chương 5

Truyện Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Chương 1

Truyện Cùng Anh Làm Ấm Giường

Chương 3

Truyện Hoan Hoan Chi Lạc: Nam Nhân Cực Phẩm Biến Thái

Chương 1

Truyện Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game

Chương 15

Truyện Công Cụ Trả Thù Của Ác Ma

Chương 21

Truyện Lão Sư, Đừng Chạy

Chương 4

Truyện Độc Dược Mê Dục

Chương 60

Truyện Trung Khuyển Nam Thần

Chương 67

Truyện Nghiệt Duyên: Tổng Giám Đốc Ly Hôn Đi!

Chương 1

Truyện Em Là Siêu Sao

Chương 4

Truyện Cầm Tù Tình Yêu: Hận Là Cách Tôi Yêu Em

Chương 3

Truyện Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

FULL

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Hồ Yêu

Chương 4

Truyện Nữ Phụ! Đừng Hòng Trốn Khỏi Chúng Ta

Chương 6

Truyện Đặt Bút Thành Hôn

FULL

Truyện Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Chương 2

Truyện Cha Nuôi Biến Thái

FULL

Truyện Nha Hoàn Thâu Tâm

FULL

Truyện Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Chương 2

Truyện Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

Chương 1

Truyện Thú Phu Cường Cường Sủng

Chương 94