Truyện Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chương 2

Truyện Rượu Yêu

Chương 37

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Theo Đuổi Nam Thần

Chương 53

Truyện Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

Chương 15

Truyện Trẻ Nhỏ Khó Dạy

Chương 5

Truyện Yêu Làm Gì

Chương 13

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Nam Thần Của Sắc Nữ

Chương 1

Truyện Mua Được Nam Bảo Mẫu

Chương 9

Truyện Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 7

Truyện Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

FULL

Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 15

Truyện Đỉnh Cao Tán Gái

Chương 8

Truyện Mật Máu Cố Yêu

FULL

Truyện Hầm táo ký

Chương 4

Truyện Ca Ca Chúng Ta Không Thể.

Chương 5

Truyện Tìm Đường

FULL

Truyện Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 2

Truyện Đế Sủng

Chương 9

Truyện Trở Thành Tình Nhân Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

FULL

Truyện Tay Buông Tay Nắm

Chương 5

Truyện Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Chương 14

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Đơn Giản Là :

Chương 1