Truyện Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Chương 20

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 40

Truyện Không Đường Thối Lui

FULL

Truyện Sập Bẫy Tình Của Anh

Chương 14

Truyện Bạo Chúa

Chương 152

Truyện Công Lược Tính Phúc

Chương 117

Truyện Vợ Ơi... Đừng Đi!

FULL

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 31

Truyện Thanh Khải

Chương 15

Truyện Mị Dục

Chương 12

Truyện Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Chương 8

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 107

Truyện Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 57

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 28

Truyện Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 9

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 84

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Truyện Ám Hương

Chương 41

Truyện Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Chương 3

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 94

Truyện Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 16

Truyện Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 21

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 4

Truyện Chu Sa

Chương 23