Truyện Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Chương 2

Truyện Xuyên Qua Ta Là Kế Mẫu

Chương 1

Truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 4

Truyện Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 66

Truyện Tam Nhật Triền Miên

FULL

Truyện 419 Trước 520 Sau

Chương 1

Truyện Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

FULL

Truyện Lấy Em Làm Điểm Tâm (Phần 2)

FULL

Truyện Nhốt Yêu

Chương 15

Truyện Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chương 2

Truyện Rượu Yêu

Chương 37

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Theo Đuổi Nam Thần

Chương 53

Truyện Nằm Im Đừng Động

Chương 12

Truyện Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

Chương 15

Truyện Trẻ Nhỏ Khó Dạy

Chương 5

Truyện Yêu Làm Gì

Chương 13

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Nam Thần Của Sắc Nữ

Chương 1

Truyện Mua Được Nam Bảo Mẫu

Chương 9

Truyện Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 7

Truyện Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

FULL

Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 15

Truyện Đỉnh Cao Tán Gái

Chương 8

Truyện Mật Máu Cố Yêu

FULL