Truyện Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

FULL

Truyện Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Chương 10

Truyện Tam Nhật Triền Miên

FULL

Truyện 419 Trước 520 Sau

Chương 1

Truyện Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

FULL

Truyện Lấy Em Làm Điểm Tâm (Phần 2)

FULL

Truyện Bó Tay Chịu Trói

Chương 22

Truyện Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

FULL

Truyện Nhốt Yêu

Chương 15

Truyện Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chương 2

Truyện Rượu Yêu

Chương 37

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Theo Đuổi Nam Thần

Chương 53

Truyện Nằm Im Đừng Động

Chương 12

Truyện Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

Chương 15

Truyện Trẻ Nhỏ Khó Dạy

Chương 5

Truyện Yêu Làm Gì

Chương 13

Truyện Biến Thân Túc Xá

Chương 66

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Nam Thần Của Sắc Nữ

Chương 1

Truyện Mua Được Nam Bảo Mẫu

Chương 9

Truyện Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 7

Truyện Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

FULL

Truyện Le Lói

Chương 10

Truyện Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 16