Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 42

Truyện Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Chương 27

Truyện Làm Nô

Chương 49

Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 41

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 85

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 10

Truyện Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Chương 2

Truyện Anh Hùng

Chương 125

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 51

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 4

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 23

Truyện Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 245

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 35

Truyện Vợ Bé Nhỏ

Chương 13

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 21

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 8

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 44

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 16

Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 90

Truyện Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

FULL

Truyện Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 21

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Chương 11

Truyện Khóa Thế Tình Duyến

Chương 4