Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Chương 77

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 66

Truyện Trảm Nam Sắc

Chương 244

Truyện Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 36

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 34

Truyện Lưu Manh Giả Danh Bạch Thỏ

Chương 4

Truyện Ngày Đêm Muốn Em

Chương 36

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 27

Truyện Bạo Chúa

Chương 141

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 38

Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 125

Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 42

Truyện Anh Hùng

Chương 116

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 28

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 39

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 106

Truyện Hoàn Mỹ Phù Hợp

FULL

Truyện Ám Hương

Chương 36

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 35

Truyện Học Trưởng Giúp Đỡ

Chương 21

Truyện Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng

FULL

Truyện Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 254

Truyện Vợ Bé Nhỏ

Chương 5

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 30